Lời kêu gọi từ Paris cho khí hậu

2016-06-01

 

Lời kêu gọi từ Paris cho khí hậu quy tụ hơn 1,200 các bên liên quan ngoài nhà nước với các cam kết cùng: đóng góp vào việc thực hiện Hiệp định Paris sau COP21 và nhanh chóng thực hiện các thay đổi cần thiết để đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu.

Saint-Gobain tham gia ký tên vào lời kêu gọi này vì nó được cam kết thúc đẩy việc giảm khí thải nhà kính và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Saint-Gobain cũng là một trong 100 công ty đã đăng ký sáng kiến ​​Compact "chăm sóc cho khí hậu" của toàn cầu cái mà bảo vệ giá carbon. Ngay từ tháng 1 năm 2016, Saint-Gobain giới thiệu một giá carbon nội bộ để giúp chỉ đạo hoạt động đầu tư và các dự án R & D nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon của Tập đoàn.